Slovensko društvo za 
daljinsko energetiko
Slovene district energy association